Dr. sc. Senka Sabolović Rudman, spec. ginekologije i porodništva

Image

Kako počinje porod: dva su načina na koja možete znati da je porod počeo

Image

Trudnoća u menopauzi: je li moguća?

Image

Trudnoća u menopauzi: je li moguća?