G. Latković, K.D.Hrnjkaš

Image

Za dlaku izbjegnuta tragedija, vlakovi se zaustavili jedan ispred drugog: 'Prometnik je nazvao strojovođu da stane'

Image

Dva putnička vlaka jurili jedan prema drugom? Za dlaku izbjegnut frontalni sudar kod Slavonskog Broda!

Image

Dva putnička vlaka jurili jedan prema drugom? Za dlaku izbjegnut frontalni sudar kod Slavonskog Broda!