OGLAS
Odbačena sedimentna stijena na Marsu - ujedno i fotografija dana
Foto: NASA/JPL/UArizona
Promatranja sjeverne sezonske polarne kape na Marsu:  Proljetna sublimacijska aktivnost i procesi
Foto: NASA/JPL/UArizona
Dugi, uski žljebovi pronađeni na obroncima marsovskih pješčanih dina navode se kao dokaz tekuće vode
Foto: NASA/JPL/UArizona
Sezonski protoci na toplim marsovskim padinama - tokovi slane vode koji se javljaju tijekom najtoplijih mjeseci na Marsu
Foto: NASA/JPL/UArizona
Prolazno svijetle "aureole" na južnoj polarnoj rezidualnoj kapi Marsa koje impliciraju na uravnoteženost mase
Foto: NASA/JPL/UArizona
Mogući pokazatelji tekuće površinske vode na Marsu uključuju povremene značajke nalik protoku opaženom na kosim terenima. Ove ponavljajuće nagibne linije su uske, tamne oznake na strmim padinama koje se pojavljuju i postepeno produžavaju tijekom toplih se
Foto: NASA/JPL/UArizona
Aktivne pješčane dine u krateru Meridiani Planuma
Foto: NASA/JPL/UArizona
Kristalizacija magme na Marsu koja je kompozicijski slična vulkanskim tokovima u blizini jednog od detekcijskih mjesta može dati rezidualne taline sa sastavima u skladu s našim opažanjima
Foto: NASA/JPL/UArizona
Valles Marineris je sustav kanjona na Marsovom ekvatorskom području - ovo je prikaz protoka sedimenta u njemu
Foto: NASA/JPL/UArizona
Tokovi pijeska na Marsu koji nalikuju onima na Zemlji
Foto: NASA/JPL/UArizona

Predivne fotografije s Marsa koje zaustavljaju dah

2020 HiRISE instrument je u orbiti Marsa od 2006. godine.

15.5.2020. u 9:50/ RTL