OGLAS

Glavna urednica Danas.hr

Ines Čović-Pavišić

Kontakt

danas@rtl.hr

Oglašavanje

Kontakt
e-mail: digital.sales@rtl.hr

Prodaja oglasa
RTL Digital cjenik oglasa pogledajte OVDJE.

NAKLADNIK
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN HR8824070001100616632, a banka je OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split.
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednica Uprave:

Stella Litou

Član Uprave:

Ivana Mihelčić

Tonko Weissmann

Glavni direktor digitala, CME Adria:
Matej Lončarić

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.rtl.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih.Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja.Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: rtl@rtl.hr

Glavna urednica Danas.hr

Ines Čović-Pavišić

Kontakt

danas@rtl.hr

Oglašavanje

Kontakt
e-mail: digital.sales@rtl.hr

Prodaja oglasa
RTL Digital cjenik oglasa pogledajte OVDJE.

NAKLADNIK
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN HR8824070001100616632, a banka je OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split.
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednica Uprave:

Stella Litou

Član Uprave:

Ivana Mihelčić

Tonko Weissmann

Glavni direktor digitala, CME Adria:
Matej Lončarić

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.rtl.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih.Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja.Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: rtl@rtl.hr

Vidi još članaka