#biografija

Image
nova biografija

Putin - čudovište 21. stoljeća ili samo čovjek koji želi biti car? Lovio je štakore, tukao se. 'Volio je promatrati'

Image
nova biografija

Putin - čudovište 21. stoljeća ili samo čovjek koji želi biti car? Lovio je štakore, tukao se. 'Volio je promatrati'

Image
Željko Krušelj

Prisjetili smo se Tuđmana 90-ih. Autor biografije za RTL.hr: 'Stranka svjesno pokušava zaboraviti'

Image
Željko Krušelj

Prisjetili smo se Tuđmana 90-ih. Autor biografije za RTL.hr: 'Stranka svjesno pokušava zaboraviti'

shimmer fallback
Biografija

Biografija: Vlatko Pavletić