#Bog

Image

Je li Bog žensko? Jedni kažu da nema manevarskog prostora, drugi da nije, ali nije ni muškarac?

Image

Je li Bog žensko? Jedni kažu da nema manevarskog prostora, drugi da nije, ali nije ni muškarac?

Image
uvijek kontroverzna tema

Je li Bog žensko? Jedni kažu da nema manevarskog prostora, drugi da nije, ali nije ni muškarac?

Image
uvijek kontroverzna tema

Je li Bog žensko? Jedni kažu da nema manevarskog prostora, drugi da nije, ali nije ni muškarac?

shimmer fallback
Povijest i kultura

Grčki bog vina Dioniz