#debljina

Image
REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Hrvatski je dan osviještenosti o debljini. Musić Milanović: 'U većem riziku su niže obrazovani. Prilično loše stoje i mladi'

Image
REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Hrvatski je dan osviještenosti o debljini. Musić Milanović: 'U većem riziku su niže obrazovani. Prilično loše stoje i mladi'

Image
svjetski dan osviještenosti

Otkriveni poražavajući podaci HZJZ-a: 35 posto djece i 65 posto odraslih ima prekomjernu težinu

Image
svjetski dan osviještenosti

Otkriveni poražavajući podaci HZJZ-a: 35 posto djece i 65 posto odraslih ima prekomjernu težinu