#Generacija X

Image
rezultati novih istraživanja

Generacija koja se ne seksa: 'Mladima danas je seks manje važan jer postoji više načina da se zabave'

Image
rezultati novih istraživanja

Generacija koja se ne seksa: 'Mladima danas je seks manje važan jer postoji više načina da se zabave'