#Geni

Image
Korelacija genetike i mozga

Naši geni mogu utjecati na naše ponašanje i buduće poremećaje, a koliko utječu na našu slobodnu volju?

Image
Korelacija genetike i mozga

Naši geni mogu utjecati na naše ponašanje i buduće poremećaje, a koliko utječu na našu slobodnu volju?

Image
'Rezanje' DNA

Još nismo spremni za genetsku modifikaciju ljudi: Umjesto da spriječimo bolesti, mogli bismo ih izazvati

Image
'Rezanje' DNA

Još nismo spremni za genetsku modifikaciju ljudi: Umjesto da spriječimo bolesti, mogli bismo ih izazvati