#Kućanski poslovi

Image

Čiste, glačaju, planiraju, brinu se o djeci i putem žrtvuju karijeru, ali i san: Potraga istražuje što sve žene neravnopravnost spolova

Image

Čiste, glačaju, planiraju, brinu se o djeci i putem žrtvuju karijeru, ali i san: Potraga istražuje što sve žene neravnopravnost spolova

Image

Što bi se dogodilo da žene stanu s kućanskim poslovima? Sudeći po viralnoj kampanji udruge B.a.B.e. - kaos

Image

Što bi se dogodilo da žene stanu s kućanskim poslovima? Sudeći po viralnoj kampanji udruge B.a.B.e. - kaos