#Kuharica

Image

Sandra Gašparić u vrijeme rata imala je 16 godina: 'Bila sam najmlađa u podrumu. Bili su svi kao obitelj'

Image

Sandra Gašparić u vrijeme rata imala je 16 godina: 'Bila sam najmlađa u podrumu. Bili su svi kao obitelj'

Image
Novi marof

Tri godine radila: Priložila lažnu svjedodžu kuharice pa se zaposlila u osnovnoj školi

Image
Novi marof

Tri godine radila: Priložila lažnu svjedodžu kuharice pa se zaposlila u osnovnoj školi