#Mrlje

Image
Uzorci na analizi

Lovranska plaža očišćena od masnih mrlja

Image
Uzorci na analizi

Lovranska plaža očišćena od masnih mrlja

Image
Ružne smeđe mrlje

Cvjetanje mora prirodna je pojava, ali nije lijepa za vidjeti: 'Da bih uskočio u takvo more, i ne bih'

Image
Ružne smeđe mrlje

Cvjetanje mora prirodna je pojava, ali nije lijepa za vidjeti: 'Da bih uskočio u takvo more, i ne bih'