#oseka

Image
ULJNI FILM

Velika mrlja u moru kod Rijeke. Iz INA-e rekli da je možda riječ o posljedici potresa

Image
ULJNI FILM

Velika mrlja u moru kod Rijeke. Iz INA-e rekli da je možda riječ o posljedici potresa

Image
ŠTO SU MORSKE MIJENE?

Morske mijene: značenje plime i oseke

Image
ŠTO SU MORSKE MIJENE?

Morske mijene: značenje plime i oseke