#pretilost

Image
REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Hrvatski je dan osviještenosti o debljini. Musić Milanović: 'U većem riziku su niže obrazovani. Prilično loše stoje i mladi'

Image
REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Hrvatski je dan osviještenosti o debljini. Musić Milanović: 'U većem riziku su niže obrazovani. Prilično loše stoje i mladi'

Image
VLADA NESTAŠICA

HALMED: 'Lijeka za dijabetes tipa 2 neće biti i dulje od očekivanog.' Za sve kriv trend mršavljenja?

Image
VLADA NESTAŠICA

HALMED: 'Lijeka za dijabetes tipa 2 neće biti i dulje od očekivanog.' Za sve kriv trend mršavljenja?