#Psihologinja

Image
'razgovarajte s djecom'

Psihologinja o ubojstvima u Beogradu: 'Djeca imaju mehanizme da otpuste neke događaje, ako imaju podršku'

Image
'razgovarajte s djecom'

Psihologinja o ubojstvima u Beogradu: 'Djeca imaju mehanizme da otpuste neke događaje, ako imaju podršku'

Image
ana čerenšek

Psihologinja nakon napada na dječaka: 'Ako vidite promjene u ponašanju djece, pružite im mogućnost da se povjere'

Image
ana čerenšek

Psihologinja nakon napada na dječaka: 'Ako vidite promjene u ponašanju djece, pružite im mogućnost da se povjere'