#režije

Image
GRAĐANI ZBUNJENI

Ako ste se pitali, u ovoj ćete valuti plaćati režije za prosinac koje su izdane u siječnju

Image
GRAĐANI ZBUNJENI

Ako ste se pitali, u ovoj ćete valuti plaćati režije za prosinac koje su izdane u siječnju