#riječi

Image
NAGRADA 'DR. IVAN ŠRETER'

Prestrujnik, šećerice i bakroza najbolje su nove hrvatske riječi. Znate li što one znače?

Image
NAGRADA 'DR. IVAN ŠRETER'

Prestrujnik, šećerice i bakroza najbolje su nove hrvatske riječi. Znate li što one znače?

Image

Uz dišnik koji je novi naziv za respirator, imamo i još neke nove riječi: Znate li što su kihobran i rukozborac?

Image

Uz dišnik koji je novi naziv za respirator, imamo i još neke nove riječi: Znate li što su kihobran i rukozborac?