#sjećanje

Image
Rijeke ljudi u Škabrnji

Petar iz Udruge dragovoljaca: 'Laka im hrvatska gruda i čuvali ih anđeli nebeski'

Image
Rijeke ljudi u Škabrnji

Petar iz Udruge dragovoljaca: 'Laka im hrvatska gruda i čuvali ih anđeli nebeski'

Image
Rijeke ljudi u Škabrnji

Petar iz Udruge dragovoljaca: 'Laka im hrvatska gruda i čuvali ih anđeli nebeski'

Image
Rijeke ljudi u Škabrnji

Petar iz Udruge dragovoljaca: 'Laka im hrvatska gruda i čuvali ih anđeli nebeski'