#Stereotipi

Image
NASILJE NAD ŽENAMA

Stereotipi naši svagdašnji: Čak četvrtina Talijana misli da žene odijevanjem mogu izazivati silovanje

Image
NASILJE NAD ŽENAMA

Stereotipi naši svagdašnji: Čak četvrtina Talijana misli da žene odijevanjem mogu izazivati silovanje

Image

Istražili, pa ilustrirali: Ovo je prvih 5 stvari koje vam padne na pamet na spomen određene države

Image

Istražili, pa ilustrirali: Ovo je prvih 5 stvari koje vam padne na pamet na spomen određene države