#životni vijek

Image
CIJEPLJENJE pomaže?

U RH se zbog COVID-a životni vijek skratio za 11,6 mjeseci. Objavljena dramatična razlika u drugoj godini pandemije

Image
CIJEPLJENJE pomaže?

U RH se zbog COVID-a životni vijek skratio za 11,6 mjeseci. Objavljena dramatična razlika u drugoj godini pandemije

Image
Jedno drugačije doba

UN-ov izvještaj: Od pandemije COVID-a očekivani životni vijek urušava se diljem svijeta pa i u Hrvatskoj

Image
Jedno drugačije doba

UN-ov izvještaj: Od pandemije COVID-a očekivani životni vijek urušava se diljem svijeta pa i u Hrvatskoj