biljni svijet

Biljke sa cvijetom: Za što služi cvijet na biljkama?

Image

Plameni cvijet

Foto: www.pixabay.com

Cvjetovi su reproduktivni organi biljaka cvjetnica te sadrže ženske i muške spolne dijelove. Saznajte karakteristike biljke sa cvijetom

Cvijet je reproduktivni organ biljaka cvjetnica. Cvijet sadrži reproduktivne organe biljke, a jedna od funkcija mu je da proizvodi sjeme. Nakon oplodnje, dijelovi cvijeta se razvijaju u plod. Kod viših biljaka sjemenke služe za razvoj slijedeće generacije potomaka, kao primarni način razmnožavanja određene biljne vrste. Pored uloge kao reproduktivni organ biljke, biljke sa cvijetom su od davnina služili ljudima u razne svrhe, počevši od ukrašavanje svoje okoline, ali i kao hrana.

Kod biljke sa cvijetom, cvijet je smješten na cvjetištu, gornjem proširenom dijelu cvjetne stapke. Vanjski dijelovi cvijeta su čaška i vjenčić. Čašku čine lapovi,a vjenčić čine latice. U unutrašnjosti cvijeta nalaze se spolni dijelovi cvijeta.

Ženski spolni dio cvijeta je tučak. Građen je od plodnice,vrata i njuške tučka. Donji prošireni dio tučka naziva se plodnica.U njoj se nalazi jedan ili više sjemenih zametaka,a u svakom od njih je ženska polna ćelija. Prašnici su muški dijelovi cvijeta.Svaki prašnik građen je od prašničke niti i prašnice u kojoj su peludna zrnca.U svakom su peludnom zrncu muške polne ćelije. Cvjetovi mogu biti jednospolni ili dvospolni. 

Biljke sa cvijetom koje imaju tučak i prašnike su dvospolni cvjetovi npr.jabuka,kruška,dunja. Oni cvjetovi koji imaju samo tučak ili samo prašnike, jednospolni su npr. lijeska, orah, vrba, maslačak. Cvat je skup cvjetova na jednoj cvjetnoj stapci. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više s weba

Pročitajte još

Image
Slike koje pobuđuju maštu

Pjesničke slike: Otkrijte vrste pjesničkih slika

Više s weba