Savjet stručnjaka

Epiduralna analgezija: evo koje su prednosti i mane ove metode na porođaju

Image
Foto: Thinkstock

Epiduralna analgezija (EA) utječe na tijek porođaja, a mi vam donosimo koje su prednosti i mane epiduralne i spinalne anestezije na porođaju

Danas postoji niz mogućnosti za ublažavanje boli tijekom porođaja. Dobra epiduralna analgezija u porođaju ne smije biti neugodna za rodilju, mora znatno smanjiti porođajnu bol, omogućiti rodilji aktivno sudjelovanje u porođaju i zadovoljavajuće napredovanje porođaja, a istovremeno minimalno utjecati na plod.

Prema načinu i  kvaliteti djelovanja kontinuirana epiduralna analgezija smatra se metodom izbora za ublažavanje boli u porođaju. Stoga je interes opstetričara usmjeren na njen utjecaj na tijek porođaja. Izvješća u literaturi su brojna i oprečna.  

Koji su kratkoročni, a koje dugoročni utjecaji epiduralne analgezije?

Epiduralna analgezija (EA) utječe na tijek porođaja. U dostupnoj literaturi puno je objavljenih publikacija  i nema još uvijek jedinstvenog stava struke na ovu tema. Ipak, većina autora smatra da epiduralna skraćuje prvo, a produžuje drugo porođajno doba. Također, većina radova govori u prilog tvrdnji da epiduralna analgezija povećava udio instrumentalno dovršenih porođaja vakum ekstrakcijom (VE).  

EA i njen utjecaj na tijek porođaja bio predmetom jednog istraživanja koje je provedeno na našoj Klinici (KBC SM) 2013. godine u kojem sam i sama sudjelovala, te naše rezultate imala priliku objaviti i prezentirati. Prema našim rezultatima u rodilja s EA nađen je značajno veći udio intrumentalno dovršenih porođaja (VE i hitnim SC) u odnosu na rodilje koje nisu imale EA. Razlog značajno veće incidencije izlaznih vakuma nije do kraja poznat. Objašnjenje bi moglo biti da EA uzrokuje relaksaciju muskulature dna zdjelice što dovodi do inhibicije rotacije glavice u zdjelištu. EA može rezultirati i slabljenjem trudova, te prejakim senzornim blokom područja međice, što dovodi do indikacije za VE.

Image
Foto: Pixabay
Image
Pixabay

Od posebnog je značaja i eventualni utjecaj EA na plod, kako kratkoročni tako i dugoročni. Dosadašnja iskustva nisu pokazala loše kratkoročne posljedice na dijete, iako i dalje postoji puno kontraverzi vezano za EA. Zato su potrebna dodatna istaživanja posebno o dugoročnim efektima na novorođenče o kojima postoji dosta oprečnih stavova i premalo objavljenih rezultata. 

Rana komplikacija je često pad tlaka 

Analizirajući moguće komplikacije do sada najveća objavljena studija o komplikacijama u epiduralnoj i spinalnoj anesteziji pokazala je da su teške komplikacije jako rijetke  (manje od 1:20000). Rane komplikacije koje se viđaju relativno često su pad tlaka ( do 80 % ); ova komplikacija može značajno poremetiti fetoplacentarnu cirkulaciju i dovesti do fetalne bradikardije te potrebe za hitnim dovršenjem porođaja vakum ekstrakcijom ili (češće) carskim rezom. Od ostalih ranih komplikacija primjene ove metode treba još navesti mogućnost aplikacije katetera u krvnu žilu, ulaz igle ili katetera intratekalno (1-2 %), tresavicu, neuspjeli blok ili unilateralni blok, te zaostatak katetera u epiduralnom prostoru.

Najznačajnija kasna komplikacija epiduralne je glavobolja

Od kasnih komplikacija epiduralne analgezije najznačajnija je glavobolja koja je viđa u 1-3% pacijentica i različitog je trajanja, u većini slučajeva dolazi do potpunog oporavka. Ostale izuzetno rijetke kasne komplikacije EA su epiduralni hematom (1: 168000), epiduralni apsces ili meningitis (1: 145000), prolazni neurološki deficit (1:6700) te  trajni neurološki deficit ili oštećenje  (1 : 240000).

Također, treba navesti povezanost primjene EA u porođaju sa pojavom povišene tjelesne temperature do 1⁰C, a uzrok je nepoznat. Ovo povišenje temperature u porodu sa EA dobro reagira na hidraciju i nisu potrebi antipiretici niti antibiotici. U pravilu je kratkotrajno.

Image
Foto: Thinkstock
Image
Thinkstock

(FOTO: Thinkstock)

Prema načinu i  kvaliteti djelovanja kontinuirana epiduralna analgezija smatra se metodom izbora za ublažavanje boli u porođaju. Teške komplikacije EA su izrazito rijetke, a mali je broj opstetričkih i anestezioloških kontraindikacija.  

Komfor koji pruža ženi uz relativno malu mogućnost ranih i kasnih komplikacjia, čini je poželjnim i za sada najboljim rješenjem. Ipak, prije primjene ove metode trudnice i rodilje treba upoznati s utjecajem ove metode na tijek porođaja te mogućim ranim i kasnim komplikacijama njene primjene.

Upravo se čita

Image
OTKUD LOGIKA?

Provjerili smo zašto u istoj banci u Hrvatskoj štediša na 10.000 eura zaradi 2 eura, a u Sloveniji 100 eura?

Pročitajte još:

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Love island UK
Superstar
Elon Musk Show
Život na vagi
Señorita 89
default_cta
Ljubav je na selu
Britain's Got Talent
Infinity Nado

Više s weba

Pročitajte još

Image
Temelj pjesničkog jezika

Stilska izražajna sredstva - četiri glavne kategorije

Više s weba