Važan za razvoj biljaka

Otkrijte kako nastaje humus

Image

humus

Foto: Pixabay.com

Želite naučiti kako nastaje humus i koja su njegova svojstva? Provjerite što je zapravo humus, kako on nastaje i koja su njegova dva najpoznatija oblika

1.3.2017. u 23:00/ Život i stil

Kako nastaje humus? Za početak trebate znati da je humus je sloj tla koji možemo naći na površini zemlje. Njegov značaj je u tome što je bogat organskim i mineralnim tvarima koji su važni za razvoj biljaka. On nastaje truljenjem organskog materijala i od drugih organskih tvari razlikuje se sljedećim osobinama:

  1. Humus je netopiv u vodi, ali se u njoj može koloidno disperzirati.
  2. Sadrži više ugljika, nego nerastvorene organske tvari.
  3. Sadrži velike količine dušika.

Sve humusne tvari moguće je podijeliti u tri grupe:

Huminski ugljen, predstavlja inertan dio humusa, djelomično humificirana organska tvar.

Huminske kiseline, one su aktivan dio humusa i zato čine najvažniju grupu humusnih tvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fulvo kiseline, imaju ulogu zaštitnog koloida i jako su važan faktor u razgradnji mineralnog dijela tla.

Dva su najpoznatija oblika humusa: blagi humus i kiseli humus. Blagi humus je zasićen bazama, najviše kationima zemnoalkalijskih metala (Ca i Mg). Ovaj oblik humusa se nalazi u najboljim tlima. Kiseli humus, bogat je fulvo kiselinama i nezasićenim huminskim kiselinama te se nalazi na lošijim tlima.

Upravo se čita

Image
Vela luka

Vraćali se iz noćnog izlaska, vozač poginuo, suvozač lakše ozlijeđen

Znate li kako nastanak humusa utječe na tlo?

Humus vrlo povoljno utječe na strukturu tla, a teška i zbijena tla postaju rahlija i lakša, a time se poboljšavaju i druga svojstva tla. Posebice režim vode, zračnost i toplina. Što se tiče kemijskih svojstava, on sadrži sva potrebna biljna hranjiva. Također, utječe povoljno i na biološka svojstva tla time što je izvor ugljika potrebnog za život i razmnožavanje mikroorganizama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mikroorganizmi rastvaraju organske tvari i razlažu ih na mineralne sastojke koji biljkama služe za ishranu. Tijekom procesa raspadanja humusa nastaje CO2, koji je biljci potreban za asimilaciju i koji u tlu aktivira njoj nepristupačne kemijske spojeve. Postoji nekoliko metoda za određivanje humusa, ali sve se temelje na istom principu – na organsku tvar djeluje se jakim oksidansima pri čemu dolazi do oksidacije ugljika iz humusa. Iz svega navedenog, možemo zaključiti kako nastanak humusa igra vrlo važnu ulogu u ljudskoj egzistenciji.

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Više s weba

Pročitajte još

Image
Jedinstveni broj

Matični broj građanina - otkrijte kako saznati JMBG!

Više s weba