savjet stručnjaka

Sredina koja više komunicira s djetetom djeluje stimulativno na govorni razvoj

Image

dijete

Foto: Pexels

Logopedinja Nataša Šunić Vargec savjetuje roditeljima kako mogu pomoći djetetu da brže razvije govor

Kad roditelji posumnjaju u zaostajanja u razvoju govora svog djeteta trebali bi se odmah obratiti stručnjaku logopedu, radi utvrđivanja uzroka kašnjenja u govoru, te mogućnošću upućivanja specijalistima da se otklone neke sumnje koje bi mogle biti uzrok kasnijem progovaranju djeteta. Ako je dijete još premalo za rehabilitaciju, roditelji će dobiti potrebne informacije i savjeteza rad kod kuće dok ne poraste da se može ukjlučiti u potrebnu rehabilitaciju kroz terapije.

Pravodobno traženje pomoći, nakon čega slijedi dijagnosticiranje i otkrivanje uzroka u govornom razvoju, može pomoći otklanjanju uzroka ili barem ublažavanju poremećaja. Važno je raditi na vezi zvuk (auditivna percepcija) – slika (vizualna percepcija), te na taj način dijete treba poticati na govor putem onomatopeja iz prirode, davati mu slikovnice s velikim slikama bez puno detalja. Treba pridružiti i zvučne stimulanse, tako da dijete može prepoznati životinju sa slike i uz pomoć zvuka.

Važno je napomenuti da uvjeti koje roditelji daju djetetu za igru su vrlo važni za razvoj govora kod djece, tj. da dijete ima posebno mjesto za igračke, kao i da roditelj dozvoljava djetetu da se igra na način (igranje u pijesku, s vodom, da mijesi kolače). Također je vrlo važno da roditelj verbalno izražava svoje zadovoljstvo djetetom, da ga hvali te da ispoljava svoju ljubav i neverbalno (da ga mazi i ljubi).

Image
savjet stručnjaka

Razvoj govora kod djeteta i kako prepoznati kašnjenja u razvoju

Image
savjet stručnjaka

Razvoj govora kod djeteta i kako prepoznati kašnjenja u razvoju

S druge strane, roditelji koji kontroliraju dijete, ali mu se ne obraćaju spontano verbalno ili govore samo kada su pozvani od strane sugovornika, ne djeluju stimulativno na razvoj govora svoje djece.

Majčinski govor

Postoji specifičan način na koji se majke obraćaju djeci. Takav specifičan način obraćanja djeci zove se "majčinski govor" i uglavnom je poznat kao dječji govor. Odrasli se pojednostavljeno obraćaju djeci, misleći da je njihov govor lako prepoznatljiv i razumljiv. Mnoge majke ne razgovaraju sa svojom djecom na isti način na koji razgovaraju sa drugim odraslim osobama. One prilagođavaju svoj način izražavanja kako bi omogućile djetetu da bude u interakciji s njima i da usvaja jezik i uči. Iskazi se pojednostavljuju, naročito u odnosu na gramatiku i značenja. Rečenice su kraće, a iskazi ogrančeni, te se rečenice odnose na "ovdje" i "sada", fonološki su pojednostavljene, sa mnogo više pauza, govor je sporiji, te sadrži mnogo više ponavljanja. Značenja su konkretnija i odnose se na situaciju u kojoj se nalaze majka i dijete.

Način govora upućenog djetetu postepeno se prilagođava kako dijete postaje starije. Zapravo, govor usmjeren djeci je precizno određen s ciljem da se održi u okolnoj buci i pojednostavljen da bi zadatak otkrivanja značenja riječi i razumijevanja sintaksičke strukture bio lakši. Bitno je napomenuti da je važan sadržaj onoga što se kaže djeci, a ne sama forma. Obično djeca koja brže razvijaju govor su ona djeca koja su najviše stimilirana i poticana da govore. Djeca koja su imala najbrži jezični razvoj su ona kojoj su roditelji postavljali mnogo pitanja i ujedno su davali opširne odgovore na njihova pitanja.

Možemo zaključiti da sredina koja više komunicira s djetetom, koja koristi bogatiji i sadržajniji riječnik, djeluje stimulativno na govorni i jezični razvoj jer dijete uči u sredini u kojoj živi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju možemo zaključiti da odrasli ubrzavaju djetetovo učenje, a time i razvoj i to kroz usklađivanje sadržaja aktivnosti i kroz postupno upoznavanje djeteta s načinom riješavanja problema, prenošenjem informacija i strategija djetetu, kako bi zajedno mogli sudjelovati u aktivnostima. Imitativne vještine, opći mehanizam za učenje jezika, kognitivna svijest usmjeravaju tok usvajanja jezika kod djece.

Treba znati da svaki poticaj, pa bio on i mali, daje veću šansu da dijete ima što uredniji govorno - jezični razvoj.

<strong>Mr. sc. Nataša Šunić Vargec</strong>,

Pročitajte još:

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo se čita

Image
6. PROSINCA 2022.

Žena posvojila dijete iz DR Konga! Samo dan prije nego su uhitili osmero Hrvata, ona je napustila Zambiju

Više s weba

Pročitajte još

Image
Slike koje pobuđuju maštu

Pjesničke slike: Otkrijte vrste pjesničkih slika

Više s weba