Pravopis

Što je seminarski rad i kakav mora biti izgled seminara?

Image

Što je seminarski rad i kakav mora biti izgled seminara?

Foto: www.pixabay.com

Pisanje seminarskog rada jedna je od temeljnih obaveza studenta, a u nastavku donosimo više informacija o samom radu te kakav mora biti izgled seminara?

9.11.2018. u 10:55/ Život i stil

Različiti zahtjevi i smjernice za izradu studentskih radova te sam izgled seminara unutar pojedinih kolegija često uzrokuju zbunjenost kod studenata, koja u nepostojanju jasno određenih i definiranih pravila, poseže za najlakšim načinom kreirajući tako vlastita pravila. 
Slično se događa i prilikom pisanja seminara i navođenja korištenih izvora i literature, gdje različite varijante citatnih stilova unose dodatnu zbrku. Stoga ćemo ovdje pokušali navesti dio standardizacije i ujednačavanja različitih praksi, a cilj nam  je olakšati usvajanje postupaka metodologije i procesa izrade i izgleda seminara i drugih studentskih radova.

Internet je mnoga izdanja znanstvenih i stručnih časopisa učinio djelomično ili potpuno dostupnima, o čemu svjedoči portal Hrčak.hr koji objedinjava većinu znanstvenih publikacija, a čiji je sadržaj potpuno otvoren i dostupan svim korisnicima. Osim toga na internetu nalazimo i mnogo korisnih bibliografskih informacija

Što je seminarski rad i kakav mora biti izgled seminara?  
Seminarski je rad samostalan stručni rad svakog studenta iz određenoga nastavnoga predmeta.
Njime on obrađuje jednostavniji ili složeniji problem, pri čemu se pažnja obraća na analizu i inovaciju.
Seminarski rad pruža mogućnost da produbite i proširite znanje iz određenoga područja te da budete samostalni u izradi pisanih radova i vještine pisanja cjelovite analize nekog problema. Svakako će vas naučiti i da koristite različite izvore podataka te se pripremite za pisanje složenijih radova, kao što su eseji, stručni radovi i završni rad.

Seminarski rad mora imati sljedeće dijelove:
naslovni list
list sa sadržajem
tekst rada (uvod, glavnu temu (po potrebi u više zasebnih poglavlja), zaključak, literaturu)
priloge (ako ih ima)
popis korištene literature

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izgled seminara 

• Naziv škole, razred i smjer, a svi podaci moraju biti smješteni na vrhu naslovnice, centirani i ispisani velikim slovima veličine 16 točaka

• Ime i prezime studenta treba biti napisano pri sredini naslovnog  lista, centrirano, slovima veličine 16 točaka

Upravo se čita

Image
svjedok holokausta

Michael je bio dječak i pjevao operu u logoru Terezin. Skoro su svu djecu ubili. Preživio je zbog medvjedića

Seminarski rad mora biti napisan samo jednom vrstom slova veličine 12 točaka.
Prored među redcima mora biti 1,5 redak.
Naziv pojedinih poglavlje rada mora biti ispisan veličinom slova od 14 točaka.
Listovi seminarskog rada moraju biti folijarni,a stranice paginirane.
Literatura korištena za nastanak seminarskog rada mora biti navedena abecednim redoslijedom.
Na zasebnom listu popis naslova svih poglavlja u radu i brojeve početnih stranica svakog poglavlja. Ovi podaci moraju biti ispisani slovima veličine 12 točaka, osim naziva samog lista sadržaja (tj. Sadržaj), koji mora biti ispisan slovima veličine 14 točaka.

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više s weba

Pročitajte još

Image
VAŽNOST MEDA OD BAGREMA

Bagremov med: sva ljekovita svojstva meda od bagrema

Više s weba