EDUKACIJA

Karakterizacija likova

Image
Foto: PIXABAY

Karakterizacija ili analiza likova predstavlja vanjski i unutarnji opis lika.

22.12.2019. u 0:00/ Život i stil

Karakterizacija likova najčešće se koristi prilikom čitanja i analiziranja knjiga te prilikom pisanja lektira i seminara. Ipak, ne koristi se nužno samo u fiktivnom svijetu. Lako ju je prenijeti i na stvarni život i analizirati osobu koju poznajemo prema osnovnim načelima karakterizacije.

Kada govorimo o karakterizaciji likova, govorimo o opisivanju glavnih svojstava, osobina i osjećaja toga lika. Prema tome, postoji nekoliko vrsta karakterizacije lika:

  • fizička karakterizacija lika: opisivanje vanjskog izgleda lika, poput: boje očiju, kose, građe tijela te stil odijevanja i slično.
  • psihološka karakterizacija lika: opisivanje unutarnjeg stanja lika, poput: misli, osjećaja,stanja, svijesti, naravi, karaktera, ponašanja, odnosa prema drugima, stava prema životu, svjetonazora, unutarnjim problemima i sukobima i slično.
  • etička/moralna karakterizacija lika: opisivanje moralnih osobina lika, poput: ponašanja prema drugima, svijest o dužnosti, prihvaćanje općih pravila, pravednost/nepravednost, čovječnost/nečovječnost, iskren/neiskren i slično.
  • socijalna/društvena karakterizacija: opisivanje lika prema njegovom mjestu u društvu, poput: društvenog statusa, obrazovanja, odnosa zajednice prema njemu, načina na koji zajednica utječe na njegove stavove, ponašanje i slično.
  • jezična/govorna karakterizacija: opisivanjem govora saznajemo više o liku, služi li se dijalektom, koristi li uzrečice, ima li osobit stil izražavanja, sve ove informacije pomažu nam da upoznamo pobliže lik, njegovo obrazovanje, status i slično.

Okarakterizirati lik možemo, osim kroz njega samog, i kroz sporedne likove koji su povezani s njim i koji na neki način utječu na ono što se liku kojeg opisujemo događa.

Više s weba

Pročitajte još

Image
'besprijekoran i nakon 20 godina'

VIDEO Pahor prodaje Renault 4 u dobrotvorne svrhe. Objavio oglas, snimljen u vožnji

shimmer fallback
Biografija

Biografija: Ivan Vidiš

Više s weba