Stočarstvo

Koje su pasmine koza za mlijeko

Image

pasmine koza za mlijeko

Foto: Thinkstock

Sve najvažnije pasmine koza za proizvodnju mlijeka vode podrijetlo iz Europe, a koje su pasmine koza za mlijeko te gdje ih sada najviše ima pročitajte u nastavku

28.4.2019. u 14:48/ Život i stil

Kako su pasmine koza za mlijeko podrijetlom iz Europe, u proizvodnji lijeka se posebno ističe njezin Alpski dio, pa se tako Švicarska i  Francuska često nazivaju kolijevkom mliječnog kozarstva.

Visokoproduktivne pasmine koza za mlijeko su se proširile skoro po cijelom svijetu, a tu prvenstveno mislimo na bijelu sansku kozu, togenburšku kozu i alpsku kozu – alpinu.

Tipove koza dijelimo prema uzgojno- proizvodom cilju pa tako imamo: pasmine koza za mlijeko; pasmine za proizvodnju mesa; pasmine za proizvodnju vlakna.

Pasmine koza za mlijeko su: 
Sanska koza
Često se koristi za poboljšanje osobina mliječnosti lokalnih pasmina, na osnovu čega su mnoge zemlje formirale vlastite uzgoje i tipove sanske koze. 
Prosječna proizvodnost utvrđena za ovu pasminu u Švicarskoj iznosi između 750 i 800 kg mlijeka, s tim da je kod najboljih grla utvrđena proizvodnja od 2000 kg mlijeka u laktaciji.
Togenburška koza je poslije sanske najvažnija pasmina koza u Švicarskoj, a prosječna proizvodnja mlijeka po laktaciji joj je 700 do 800 kg.
Alpska koza – alpina
Rasprostranjena je po cijeloj Francuskoj. Koze u laktaciji proizvedu od 600 do 900 litara mlijeka.
Njemačka srnasta koza ima prosječnu proizvodnja mlijeka po laktaciji 828 kg.
Njemačka oplemenjena koza je najbrojnija pasmina koza u Njemačkoj. Ova pasmina nastala je sustavnim križanjem lokalnih bijelih pasmina koza sa švicarskim sanskim kozama. Imaju proizvodnju mlijeka između 1000-1200 litara mlijeka u laktaciji.

Neke pasmine koza za mlijeko u dobrim hranidbenim uvjetima imaju izrazito visoku proizvodnju mlijeka po čemu su učinkovitije i od krava.

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Više s weba

Pročitajte još

Image
SVE O RUSKOM HRČKU

Ruski hrčak kao kućni ljubimac: osobine i karakteristike ruskog hrčka

Više s weba