zakon

Pas u stanu zakon: Koji zakoni vrijede kada je riječ o držanju pasa u stanu?

Image
Foto: Pexels

Iako mnogi ne znaju, postoje napisana pravila kada je riječ o držanju pasa u stanu. U nastavku donosimo sve o temi: pas u stanu zakon

27.5.2019. u 23:39/ Život i stil

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca nisu svjesni da zapravo postoje određena pravila o njihovom držanju u stanovima te da postoji posebni "pas u stanu zakon".

Pas u stanu zakon: 

Donosimo članak 58. stavak 4. Zakona o zaštiti životinja, Zakona o veterinarstvu, koji govori o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, objavljen u Narodnim novinama. 

Članak 4. Posjednik psa ili mačke dužan je brinuti se o njihovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni te prema njima postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Članak 5. Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom, sukladno propisima o veterinarstvu. Mikročipom mora biti označen svaki pas stariji od tri mjeseca, a troškove mikročipiranja snosi vlasnik psa. Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati i izvoditi na javne površine.

Članak 6. Posjednik psa pri izvoñenju psa na javne površine, mora imati propisanu ispravu o upisu pasa iz prethodnog članka, koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

Članak 7. Opasne pse kao i pse koji su potencijalno opasni, dozvoljeno je držati samo pod uvjetima odreñenim, Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o opasnim psima („Narodne novine“, broj 26/05).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Članak 8. U stambenim zgradama s više zasebnih stambenih jedinica, dozvoljeno je u stanu držati po jednog odraslog psa ili mačku. Pod pojmom „odrasli pas“ iz prethodnog stavka ovog članka, podrazumijeva se pas stariji od devet mjeseci. 2

Članak 9. U slučajevima držanja pasa i mačaka iz prethodnog članka ove Odluke, suvlasnici zajedničkih prostora stambene zgrade, a sukladno propisima o vlasništvu i kućnom redu, sporazumno uređuju prava i obveze posjednika pasa glede načina držanja pasa i korištenja zajedničkih dijelova zgrade (ne smije se držati niti duže vrijeme ostavljati psa na balkonu, terasi ili loñi, zatim u zajedničkim dijelovima zgrade te na zemljištu koje pripada zgradi za svakodnevnu uporabu, uz obvezu čišćenja zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas).

Članak 10. U obiteljskoj kući dozvoljeno je držati najviše dva odrasla psa ili mačke.

Članak 11. U slučajevima da se psa drži u vrtu ili okućnici obiteljske kuće i slično, pas mora biti smještene u posebno ograñen prostor. Posjednik koji drži psa na okućnici, a nema posebno ograñen prostor za psa, obvezno mora držati psa vezanog. Posjednik koji drži psa u smislu stavki 1. i 2. ovog članka, dužan je na vidljivom mjestu istaknuti oznaku koja upozorava na prisutnost psa u neposrednoj blizini, a vezanog psa ili prostor za njegovo držanje mora se pozicionirati tako da se ni na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika niti žitelja u neposrednom susjedstvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upravo se čita

Image
PIJANI VOZAČ GA UDARIO I POBJEGAO

Mama dječaka iz Novske: ' Moj sin je jako uplašen. Ima ozlijede glave i noge. Očekujem da se vozač kazni'

Članak 12. Uzgajivačnice pasa namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno ministarstvo, i moraju udovoljavati higijensko-tehničkim uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servis („Narodne novine“, broj 110/04) i ne smiju ni na koji način narušavati red i mir u susjedstvu, a u slučajevima kad se radi o čistokrvnim pasminama uzgajivačnice moraju biti registrirane i kod Hrvatskog kinološkog saveza.

Članak 13. Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir grañana, dužan je po pritužbi susjeda odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje grañana pa makar to podrazumijevalo i uklanjanje samoga psa, u protivnom u okviru svojih ovlasti, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici.

Članak 14. U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa na javne površine obvezno sa sobom mora nositi pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (metlica, lopatica i vrećica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati. Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa.

Članak 15. U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa izvan stana ili dvorišta obiteljske kuće, za to vrijeme pas mora na glavi imati zaštitnu brnjicu. Ukoliko se radi o psima patuljastih pasmina i onima koji zbog anatomski neprilagoñene grañe glave ili čeljusti ne mogu nositi brnjicu, psi se moraju izvoditi na uzici koja odgovara veličini i snazi psa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Članak 16. Zabranjuje se izvoditi pse na zelene javne površine koje su uređene kao cvijetnjaci, travnjaci ili povrtnjaci, Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je također uvoditi pse u grañevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, športske i druge objekte javne namjene), zatim u trgovine, tržnice, groblja, uređena dječja igrališta, športske i rekreacijske terene, sajmove i javne skupove, plaže, kupališta i sl. Izuzetno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka, uvođenje pasa u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte, dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 17. Slijepa osoba može koristiti psa vodiča u vozilima javnog prijevoza putnika i s njime se kretati na javnim mjestima, sukladno Zakonu o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča („Narodne novine“, broj 131/98)

Ovo su bili svi članci iz zakona na temu "pas u stanu zakon".

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više s weba

Pročitajte još

Image
ODLIČNI LOVCI I ČUVARI

Belgijski ovčar: sve pasmine belgijskog ovčara i njihove karakteristike

Više s weba